Aktualności - Informacja dotycząca V Europejskiego Dnia Przeciwdziałaniu Włamaniom do Domów

 

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów jest organizowany z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości,

działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE.

Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

Zachęcamy do podjęcia w okresie poprzedzającym wakacje - oraz w ich czasie - działań wpisujących się w cele V Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, w tym do upowszechnienia na poziomie lokalnym informacji na temat ww. przedsięwzięcia.

Materiały dotyczące kampanii dostępne będą na stronie EUCPN (https://eucpn.org/).

W chwili dostępnej jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań na adres strony: (https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL paper%20domestic%20burglary.pdf).

Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów -BROSZURA-3.pdf