Aktualności

Ogłoszenie o zbędnych skladnikach majątku ruchomego

05 sty 2018

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

III OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU

22 lis 2017

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Krakowie, na podstawie § 8 ust. 1 w zw. z §7 ust. 2, §9 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. Poz. 729), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

Nowy formularz - wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców

11 sty 2017

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych informuje, że od 3 stycznia 2017 r. osoby, które starają się o wpis do rejestru rzeczoznawców prowadzony przez tutejszy Inspektorat zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty slarbowej w kwocie 10 zł.

Informacja o koncie, na które należy uiszczać opłatę skarbową znajduje się w zakładce "Opłata skarbowa"

Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców

Szkolenie w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw

26 paź 2016

Małopolski wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Inspektoratu (ul. Ujstek 1, 31-752 Kraków) odbędzie się szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw. Koszt szkolenia 38,99 zł za godzinę - podstawa prawna: art. 35a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1604).

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod nr telefonu: 124481023 lub 4481027.

Import towarów rolno-spożywczych do Kanady

30 lip 2016

Import towarów rolno-spożywczych do Kanady - możliwości rozwoju polskiego eksportu na kanadyjski rynek.

Praktyki studenckie

30 lip 2016

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zaprasza uczelnie i studentów do udziału w praktykach studenckich.