Przetwory mięsne

Obowiązkowe informacje dla przetworów mięsnych sprzedawanych luzem w obecności konsumenta lub w opakowaniach:

nazwa środka spożywczego, stanowiąca nazwę zwyczajową (np. kiełbasa, pasztet) lub w przypadku braku takiej nazwy, nazwę opisową (np. produkt mięsny) uzupełnioną informacją o pochodzeniu surowca mięsnego (np. drobiowy, wieprzowo-wołowy) oraz informacją dotyczącą postaci istotnych dla konsumenta procesów którym został poddany (np. średniorozdrobniony, wędzony, pieczony) – „Szynka wieprzowa, gotowana, wędzona”,

wykaz składników podaje się w kolejności malejącej i poprzedza sformułowaniem „składniki:” Po tym wyrażeniu podaje się wszystkie użyte do produkcji składniki w kolejności malejącej. Stosowanie składnika złożonego wymaga podania w wykazie składników wszystkich jego komponentów (np. przyprawa „Vegeta” to również m. in. glutaminian sodu, skrobia kukurydziana czy barwnik, „Sól peklująca” to sól oraz azotyn sodu). W przypadku występowania w składzie składników pełniących w wyrobie funkcje technologiczne, podaje się ich nazwę oraz nazwę ich funkcji (np. glutaminian sodu - wzmacniacz smaku, azotyn sodu - substancja konserwująca). W wykazie składników, składnik mięsny uzupełnia się informacją o jego ilości procentowej w momencie użycia (np. mięso wieprzowe 85%). W przypadku wyrobów tracących wilgotność po obróbce termicznej (np. produkty wędzone, pieczone), w których ilość użytego składnika mięsnego w momencie użycia przekracza ilość gotowego wyrobu (np. produkty wędzone, pieczone, suszone), ilość składnika mięsnego podaje się w przeliczeniu na 100 g produktu (np. do wyprodukowania 100 g wyrobu zużyto 145 g mięsa wieprzowego). Składniki alergenne (np. gluten pszenny, jaja, soja, mleko, seler) wyróżnienia się w wykazie składników  poprzez ich podkreślenie, pogrubienie lub inny kolor tła.

W przypadku żywności opakowanej (np. słoiki, opakowania hermetyczne, próżniowe) na opakowaniu podaje się dodatkowo:

masę netto - jako konkretną wartość, bez określeń typu „+/-„  lub „około”, np. „masa netto: 450 g” lub  „450 g”. Wielkość czcionki dotycząca masy netto w przypadku towarów paczkowanych (o stałej, powtarzalnej masie) wynosi minimum: 2 mm - dla produktu o masie do 50 g; 3 mm - dla produktu o masie powyżej 50 g do 200 g; 4 mm - dla produktu o masie powyżej 200 g do 1.000 g; 6 mm - dla produktu o masie powyżej 1 kg. Podając masę netto nie uwzględnia się tolerancji (±),

termin przydatności do spożycia – należy spożyć do: ….Data składa się z dnia, miesiąca i roku, w takiej kolejności oraz w niekodowanej formie, np. „12-05-2018”,

warunki przechowywania – np. przechowywać w warunkach chłodniczych – podaje się bezpośrednio po terminie przydatności do spożycia,

dane producenta – imię, nazwisko, adres. 

W przypadku wyrobów mrożonych: data zamrożenia lub data pierwszego zamrożenia w przypadku produktów zamrażanych więcej niż jednokrotnie. 

W celu odpowiedniej czytelności etykiety, wysokość cyfr i liter musi wynosić minimum 1,2 mm (dla małej litery).